Na stiahnutie

    Už veľakrát ma prepadla myšlienka urobiť program, ktorý by mohol byť nejakým spôsobom užitočný nielen pre mňa, ale aj pre iných programátorov. Zopár som ich na codeplex.com už aj rozpracoval, no nedostatok voľného času mi ich nedovolil dokončiť.

    Táto stránka bude slúžiť hlavne na uverejňovanie programov, ktoré som vytvoril. Pevne verím, že budú prínosom pre každého, kto má chuť učiť sa a skúšať nové veci.

    Okrem programov sa chcem podeliť aj so svojími prácami, ktoré možu byť pre niekoho rovnako užitočné. Smile