O mne

  Ing. Marek Delinčák

  Ing. Marek Delinčák

  S programovaním som začal v roku 2005, keď som nastúpil na Fakultu riadenia a infotmatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Postupne som si vyskúšal viacero programovacích jazykov od Assembleru cez Pascal, C-čko, Delphi, C++, Javu a nakoniec som zastavil pri C#.  Ako väčšina programátorov, popri tom som robil rôzne webové stránky s využitím HTML, PHP a Javascriptu.

  V roku 2007 som sa prvýkrát zamestnal ako programátor informačných systémov v jazyku PHP. V roku 2009 som začal pracovať ako programátor v C#.

  C# a .NET ma zaujali natoľko, že som sa rozhodol v tejto oblasti budovať svoju kariéru. Okrem zamestnania pracujem  vo svojom voľnom čase aj na rôznych iných projektoch. Vďaka nadobudnutej praxi a skúsenostiam som úspešne absolvoval viacero Microsoft certifikácií. 

  Certifikáty:

  MCPD 70-518: Designing and Developing Windows Applications Using Microsoft .NET Framework 4.0

  MCPD 70-519: Designing and Developing Web Applications Using Microsoft .NET Framework 4.0

  MCPD 70-583: Designing and Developing Windows Azure Applications

  MCTS 70-511: Windows Applications Development with Microsoft .NET Framework 4

  MCTS 70-515: Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4

  MCTS 70-513: Windows Communication Foundation Development with Microsoft .NET Framework 4

  MCTS 70-516: Accessing Data with Microsoft .NET Framework 4

  MCTS 70-536: Microsoft .NET Framework - Application Development Foundation

   

  Kariéra:

  1.1.2012 - súčastnosť
  Zemblaz Slovakia, s.r.o. (Descartes Systems Group Inc.)
  IT Developer ( C# .NET )
  C#.NET 4, WPF, WCF, MVC 3, HTML 5, CSS3, jQuery, MSSQL Reporting services, NHibernate 2.x, MSSQL, Telerik, VS 2010/2012, TFS, Scrum, Smart client

  1.3.2011 – 31.12.2011
  Business Intelligence Solutions k. s. (Business Intelligence Group)
  C# Developer (C# .NET )
  C#.NET 4, Silverlight, WCF, MSSQL, NHibernate 3, Telerik, MVVM, VS 2010, TFS

  15.2.2009 - 28.2.2011
  Zemblaz Slovakia s.r.o. (Descartes Systems Group Inc.)
  IT Developer ( C# .NET )
  C#.NET 3.5, WPF, WCF, LLBLGen, Oracle, Crystal reports, XSD, message formats (EDIFACT, TRADACOM, Flat file, XML, IDOC), VS 2008, TFS, Scrum, Smart client

  28.7.2007 - 31.9.2008
  Reklamný servis, s.r.o.
  Web developer
  PHP, XHTML, Javasript, dotProject, Joomla!, XAJAX, SmartSVN.